Gizlilik Sözleşmesi

Yasal Uyarı – GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Değerli Öğrencilerimiz,

“GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ” web sitesinde/kurs merkezinde ve/veya zoom.us platformunda yayınlanan her türlü video, ses, görüntü, kurgu, yazı içeren bilgi, belge ve eğitim videolarının manevi ve mali hakları ve bu mali haklara ilişkin kullanma, yayın ve satış ruhsatı gayri kabili rücu olarak “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ”ne aittir. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında kapsamında korunmaktadır.

İlgili videolar telif yasaları ile koruma altında olup

  • Videoların kopyalanması
  • İçeriklerin kaydedilmesi, paylaşılması,
  • Videoların indirilmesi veya indirilmeye çalışılması,
  • Şifre paylaşımı yapılması,
  • Videolarin coğaltılması,
  • Videoların toplu alanlarda yayınlanması yasaktır.

Bu eylemlerin yapılması Kanuna göre önemli yaptırımları olan ciddi bir suçtur.

Kendinizi yasal zorluklar altına sokacak olan bu tür eylemlerde bulunmayınız.

“GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ” nin öğrencilerine izlemesi için verdiği şifre ile izlenebilen Eğitim videolarının illegal yoldan kopyalanarak kullanılması halinde yapılan teknik takip sonucu sağlanan tespitlerle hukuki süreç başlatılır.

IP adresi, konum tespiti ve videolarda bulunan kodlar vasıtası ile gerekli tespitler yapılarak yukarıdaki davranışları sergileyen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Üyelik Sözleşmesi ile kabul ettiğiniz bu yasal yükümlülükleri bir kez daha bilginize sunar, aşağıdaki detayları okumanızı rica ederiz.

MADDE 1. ÖĞRENCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.1 ÖĞRENCİ, “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ” Tarafından verilen şifresini kullanmalıdır. ÖĞRENCİ, kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ÖĞRENCİ’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu eğitimin ya da eğitim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup üçüncü kişilere bedelli bedelsiz kiralanamaz ve satılamaz. Farklı cihazlarda kullanımına izin veremez. İçerikleri indiremez, kaydedemez, coğaltamaz, herhangi bir mecrada dağıtımını yapamaz, umuma açık yayınlayamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ”nin öğrencinin yukarıda belirtilen kullanımlarından kaynaklanan her türlü tazminat vesait talep hakkı saklıdır. ÖĞRENCİ, “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ”nin belirlediği tazminat (Bu tazminat 250 bin TL’dir.) itirazında bulunamaz. 

MADDE 2. TELİF HAKLARI

2.1. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ” ne ait web sitesinde/kurs merkezinde ve/veya zoom.us platformunda yayınlanan her türlü video, ses, görüntü, kurgu, yazı içeren bilgi, belge ve eğitim videolarının manevi ve mali hakları ve bu mali haklara ilişkin kullanma ve satış ruhsatı gayri kabili rücu olarak “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ” ne aittir. İlgili kanun kapsamında korunmaktadır.

2.2. İlgili videolar telif yasaları ile koruma altında olup videoların kopyalanması yasaktır.  İçeriklerin kaydedilmesi, paylaşılması, videoların indirilmesi veya indirilmeye çalışılması, şifre paylaşımı yapılması, coğaltılması, içeriklerin toplu alanlarda yayınlanması yasaktır.

2.3. Eğitim videolarının “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ” ne ait web sitesinde/kurs merkezinde ve/veya zoom.us platformun dışında illegal yoldan kopyalanarak kullanılması halinde yapılan teknik takip sonucu sağlanan tespitlerle hukuki süreç başlatılır.

2.4. Videolar dışında eğitim videolarının içeriklerinde verilen bilgiler de 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında koruma altında olup kopyalanamaz ve paylaşılamaz. Eğitim ve içeriklerinin paylaşılması ve yayılması hukuki yaptırımlara neden olur.

2.5. “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ” ne ait web sitesinde/kurs merkezinde veya zoom.us platformunda yayımlanan her türlü video, ses, görüntü, kurgu, yazı içeren bilgi, belge ve eğitim videolarının tümü ya da bölümlerini; bilgisayar, tablet, ya da herhangi bir elektronik cihaza indirme, yükleme, işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma; her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayınlama; hukuka aykırı olarak işlenen ve çoğaltılan bu eserleri satışa arz etme; satma, kiralama veya ödünç verme suretiyle sair şekilde yayma; bu esere kendi eseri gibi ad verme, bu esere kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma; hak sahibi kurumun izni olmaksızın eserlerin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma; bu eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme vb işlemleri yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu ihlalleri gerçekleştirenlere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre 250 bin Türk Lirası ceza verilmektedir.

2.6. öğrenci ile paylaşılan videolar veya şifreleri ikinci kişilere şifre paylaşımı yoluyla kullandırarak “GSA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ” haklarını ihlal etmesi halinde öğrenci kaydı silinecek ve yine telif yasaları gereğince haklarında yukarıdaki maddede belirtildiği üzere yasal işlem başlatılacaktır.

Yukarıdaki Tüm şartları kabul/beyan ve taahhüt ederim.