Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

Satıcı Bilgileri:

 • Unvan: GSA Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
 • Adres: Şirinevler Mah. Meriç Sk. No:3 Kat:6 Bahçelievler İstanbul
 • Telefon: +90 212 555 85 85
 • E-posta: info@gsa.com.tr
 • Web Sitesi: gorselsanatlarakademisi.com

Alıcı Bilgileri:

 • Adı Soyadı:
 • Adresi:
 • Telefon:
 • E-posta:

MADDE 2 – KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, Satıcı’nın Alıcı’ya sunduğu online eğitim hizmetinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

 • Hizmet Adı ve Temel Nitelikleri:
 • Ücret:
 • Ödeme Şekli:

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, işbu Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu hizmet, ödeme işlemi tamamlandıktan sonra Alıcı’ya sunulacaktır. Hizmetlerin sunumu online platform üzerinden gerçekleştirilecek olup, herhangi bir fiziksel ürün veya kargo gönderimi söz konusu değildir.

4.3. Satıcı, Sözleşme konusu hizmeti sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde sunmakla yükümlüdür.

4.4. Sözleşme konusu hizmetin sunumu için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmet sunma yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın hizmete erişimi engellenecektir. Bu durumda, Alıcı’nın ödediği ücret iade edilmez.

4.6. Satıcı mücbir sebepler veya teknik nedenlerle Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sunamaz ise durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini veya hizmet sunumunun ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, hizmetin ifasına başlanmamış olması kaydıyla, Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı’nın ödediği tutar 14 gün içinde iade edilir.

MADDE 6 – GİZLİLİK

6.1. Satıcı, Alıcı’ya ait kişisel bilgileri gizli tutacak ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Alıcı, kişisel bilgilerinin hizmetin sunulması amacıyla kullanılmasını kabul eder.

MADDE 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8 – İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • Firma Adı: GSA Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
 • Web Sitesi: gorselsanatlarakademisi.com
 • E-posta: info@gsa.com.tr
 • Telefon: +90 212 555 85 85
 • Adres: Şirinevler Mah. Meriç Sk. No:3 Kat:6 Bahçelievler İstanbul

Bu Sözleşme, Alıcı’nın Web Sitesi üzerinden hizmet satın almasıyla birlikte yürürlüğe girer.