Uzaktan Eğitim Sözleşme Hükümleri:

1. İş bu sözleşme yukarıda adı geçen kişi ile Görsel Sanatlar Akademisi arasında imzalanmıştır.

2. Katılımcı, bu sözleşmeyi kabul ederek yukarıda ayrıntıları verilmiş programını almayı taahhüt etmiş ve aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. GSA yukarıda ayrıntıları verilen program hizmetini anlaşılan şartlarda, zamanında ve eksiksiz bir biçimde vermeyi katılımcıya taahhüt eder.

3. Ödemeler, kredi kartı üzerinden tek çekim yada taksitli olarak ya da havale ile gsa’nın hesaplarına ödenebilecektir.

4. Program alacak kişinin derslere katılması zorunludur. Devamsızlık bir program dönemindeki toplam ders saatini 1/3 oranında geçtiği takdirde katılımcı o programda başarısız sayılır.

5. Her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin iptali söz konusu değildir. Programa katılan katılımcı belirlenen süre kadar program alması ve tahakkuk edecek ödemeleri yapması zorunludur. Ancak ödemelerin tamamının yapılması kaydıyla, talep edildiğinde program dönemi, aynı program yılı içinde olması şartıyla, farklı bir tarihe ertelenebilir.

6. Disiplin yönetmeliğine uymayan katılımcılar ile ilgili gsa’nın, bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

7. Program sonucunda katılım belgesi, katılımcının adresine 24 TL karşılığında gönderilecektir.

8. Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklar durumda Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkili olacaktır.

9. Eğitim katılımcıya uzaktan online eğitim ile yada örgün olarak verilecektir.

10. İş bu sözleşme www.gorselsanatlarakademisi.com web sitesi üzerinde düzenlenmiştir. Aslı kurumumuz veri tabanında saklı kalacaktır.

11. Katılımcı aşağıdaki “Kayıt koşullarını kabul ediyorum” kısımını işaretleyerek iş bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.