Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), [Kullanıcı Adı] (“Üye”) ile GSA Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. (“GSA”) arasında, Üye’nin gorselsanatlarakademisi.com web sitesine üye olması ve hizmetlerden yararlanması amacıyla akdedilmiştir.

2. Tanımlar

  • Web Sitesi: gorselsanatlarakademisi.com
  • Üye: Web Sitesi’ne üye olan ve bu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişi.
  • GSA: GSA Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti., Şirinevler Mah. Meriç Sk. No:3 Kat:6 Bahçelievler İstanbul adresinde mukim, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan şirket.

3. Üyelik Koşulları

3.1. Üye, Web Sitesi’ne üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üyelik, Üye tarafından Web Sitesi’nde yer alan üyelik formunun doldurulması ve GSA tarafından onaylanması ile başlar.

3.3. Üye, Web Sitesi’ne üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifreyi üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamalıdır. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz kullanılması durumunda GSA’ya derhal bildirimde bulunmalıdır.

4. Hizmetler

4.1. GSA, Üye’ye Web Sitesi üzerinden çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler, GSA’nın belirlediği koşullara tabi olup, hizmetlerin içeriği ve kapsamı GSA tarafından değiştirilebilir.

4.2. Üye, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerden yararlanırken yürürlükteki mevzuata ve bu Sözleşme’ye uygun hareket etmekle yükümlüdür.

5. Ücretler ve Ödeme

5.1. Üyelik kapsamında sunulan bazı hizmetler ücretlidir. Ücretler, Web Sitesi’nde belirtilen şekil ve koşullarda tahsil edilir.

5.2. Üye, hizmetlere ilişkin ödemeleri, GSA tarafından belirlenen yöntemler ile gerçekleştirecektir. Üye, ödeme işlemlerinin güvenliğinden ve doğruluğundan sorumludur.

6. Gizlilik ve Güvenlik

6.1. GSA, Üye’ye ait kişisel bilgileri, gizlilik politikası ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak saklayacak ve işleyecektir.

6.2. Üye, kişisel bilgilerinin GSA tarafından hizmetlerin sunulması amacıyla kullanılmasını kabul eder.

7. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

7.1. Bu Sözleşme, Üye’nin Web Sitesi’ne üye olduğu tarihte yürürlüğe girer ve Üyelik sona erene kadar geçerli kalır.

7.2. Üye, dilediği zaman Web Sitesi üzerinden üyeliğini iptal edebilir. GSA, Üye’nin bu Sözleşme’ye aykırı davranışları tespit edildiğinde üyeliği tek taraflı olarak feshedebilir.

8. Sorumluluklar

8.1. GSA, Web Sitesi’nin sürekli ve kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Ancak, GSA, teknik arızalar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan hizmet kesintilerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

8.2. Üye, Web Sitesi’ni kullanırken üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hukuka ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunmayacağını taahhüt eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. İletişim Bilgileri

  • Firma Adı: GSA Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
  • Web Sitesi: gorselsanatlarakademisi.com
  • E-posta: info@gsa.com.tr
  • Telefon: +90 212 555 85 85
  • Adres: Şirinevler Mah. Meriç Sk. No:3 Kat:6 Bahçelievler İstanbul

Bu Sözleşme, Üye’nin Web Sitesi’ne üye olmasıyla birlikte yürürlüğe girer.