Marvelous Designer Seminerleri – Uludağ Üniversitesi

Grafikerler.org forum kurucusu ve “www.gorselsanatlarakademisi.com” kurucu ve eğitmenlerinden sayın Ömer Yıldız, Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü binasında Tekstil Tasarımı’nın günümüz çağına paralel olarak nasıl geliştiği ve Tekstil Tasarımı’nın 3 boyutlu programlarla nasıl bir boyut kazandığı konularında Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünün özel davetlisi olarak geniş kapsamlı bir seminer verecektir.

Seminerde günümüzün favori programları arasına giren Marvelous Designer ile tekstil tasarımı arasındaki iş hattı, uygulamalı olarak kumaş çizim, dikim ve sunum üzerinde ele alınacaktır. Tekstil tasarımı ile direkt ya da dolaylı olarak ilgilenen tüm ilgili kurum öğrencilerine duyurulur.